Комплекс от жилищни сгради к.к."Св. Констатин и Елена"

Комплекс от жилищни сгради к.к."Св. Констатин и Елена" - РЗП - 11000 м2 . Дата на стартиране Октомври 2018г