Хотел "Черно Море", гр. Варна

Реконструкция, преустройство и основен ремонт на хотел "Черно Море", гр. Варна. Дата на стартиране Октомври 2020г