Хале Западна промишлена зона, гр. Варна

Хале Западна промишлена зона, гр. Варна - РЗП 1800 кв.м. Обектът е завършен през Септември 2016