Курортна сграда с жилища

Курортна сграда с жилища за сезонно обитаване -к.к.”Св.Св.Константи и Елена”-гр.Варна. РЗП 2900 кв.м. Дата на завършване Декември 2012г.