Многофамилна жилищна сграда "Акация и Бреза", ж.к. Младост, гр. Варна

Многофамилна жилищна сграда "Акация и Бреза", ж.к. Младост, гр. Варна. РЗП: 6140 м2. Дата на започване Ноември 2018. Обектът е завършен през Юни 2020.