Сграда „Арх. Петко Момчилов“ гр. Варна

Сграда „Арх. Петко Момчилов“ гр. Варна РЗП 1300 кв.м. Дата на завършване Ноември 2013г.