Склад за зърно - плосък тип, гр. Варна

Склад за зърно - плосък тип, гр. Варна, Западна промишлена зона. РЗП – 2.000 кв.м. Дата на започване Август 2017. Дата на завършване Юни 2018