Крематориум с. Тополи

Крематориум с. Тополи. Дата на започване Юни 2018. Обектът е завършен през Май 2019.