Сгради за вилен отдих Вилна зона „Старите лозя“ - Долна Трака - гр. Варна .

Сгради за вилен отдих Вилна зона „Старите лозя“ - Долна Трака - гр. Варна . РЗП 3000 кв.м. Дата на завършване Май 2013г.